Światowy Dzień Modlitwy o Pokój

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

27 października obchodzimy Światowy Dzień Modlitwy o Pokój – święto katolickie. Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój na świecie jest jedną z inicjatyw Światowej Rady kościołów w Ramach dekady Kościołów „Przezwyciężania przemocy”. Pomysł zrodził się w 2004 r. podczas spotkania sekretarza generalnego światowej Rady Kościołów ks. dr Samuela Kobii i Sekretarza  Generalnego ONZ Kofi Annana.

Pokój to stan opisujący stosunki między państwami lub wewnątrz nich. Stan harmonii i spokoju, wyklucza konflikt. Jego przeciwieństwem jest wojna. czyli zorganizowany konflikt zbrojny między państwami, narodami, lub grupami społecznymi. Wojna jest zjawiskiem społeczno-politycznym i jako takie jest obecna w historii człowieka od początków jego społecznej organizacji.

Utrzymanie pokoju na świecie i między poszczególnymi państwami jest nie wykonalne. Jednak antymilitaryzm jest w stanie zapewnić utrzymanie poprawnych stosunków politycznych, gospodarczych, kulturalnych czy moralnych. Jest nośnikiem postępu we wszystkich dziedzinach życia, jego rozwoju i poszanowania człowieka. W każdym kraju żyje kilka pokoleń. Czy maja takie same prawa? Wydawałoby się, że tak. Najlepiej ujmuje to Konstytucja danego kraju.

Pokój i poszanowanie drugiego człowieka jest najlepszym dobrem jakie może nas spotkać. A jest ona najważniejsza. Pokój to stan w stosunkach miedzy państwami, którego nie należy naruszać.

Codzienna modlitwa o pokój praktykowana jest każdego dnia roku o godzinie trzynastej urzędowego czasu środkowoamerykańskiego w Świątyni Independence jako część składowa krótkiego nabożeństwa odprawianego z tej okazji. Podczas nabożeństwa prowadzonego przez członków Kościoła, obecni mogą być wszyscy. Codzienna modlitwa o pokój ma charakter modlitwy powszechnej. Jej treść pisana jest przez członków Kościoła z różnych państw świata i odczytywana na głos przez suplikanta (przewodniczącego modlitwy). Każdego dnia roku, codzienna modlitwa o pokój skupiona jest na problemach innego kraju świata. Suplikanci modlą się wraz ze zgromadzeniem pod 150-stopową kopułą iglicy Świątyni dedykowanej sprawie pokoju. W tym samym czasie, członkowie Społeczności Chrystusa na całym świecie skupiają myśli na cichej, osobistej modlitwie.

dzien pokoju na swiecieLiturgia nabożeństwa o pokój

 • zgromadzanie się wiernych w sali świątynnej w ciszy,
 • wezwanie do modlitwy,
 • zapalenie świecy,
 • zaproszenie,
 • powitanie,
 • wyjaśnienie celu modlitwy,
 • przedstawienie podstawowych informacji na temat kraju, którego dotyczy modlitwa,
 • wezwanie,
 • czytanie (fragmenty Biblii, Księgi Mormona, bądź Nauk i Przymierzy),
 • odczyt codziennej modlitwy o pokój (przez suplikanta),
 • odśpiewanie hymnu,
 • modlitwy zgromadzenia (publiczne głośne intencje modlitewne wiernych przeplatane chwilami ciszy i osobistej modlitwy),
 • błogosławieństwo.
 • postludium.

dzien modlitwy o pokojModlitwy o Pokój na świecie

Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i cnotliwe czyny, użycz swoim sługom pokoju, jakiego świat dać nie może; niech serca nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w których żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i wolne od grozy nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego, Stworzycielu i Władco Wszechświata, Panie Dziejów, którego dzieła są bez skazy, którego współczucie dla błędów ludzich jest niewyczerpane, w Twojej woli nasz pokój.

Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, która wznosi się do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata, w którym zapomniano o Tobie, w którym nie wzywa się Twojego imienia, w którym drwi się z Twoich praw i ignoruje Twoją obecność.

Albowiem nie znając Ciebie, nie żyjemy w pokoju.

Pomóż nam zapanować nad orężem, który grozi, że zapanuje nad nami. Pomóż nam wykorzystać naukę dla pokoju i bogactwa, nie dla wojny i zniszczenia. Pokaż nam, jak wykorzystać energię nuklearną dla dobra, nie dla zguby dziedzi naszych dzieci.

Rozwiąż wewnętrzne sprzeczności, które rosną w nas niewiarygodnie i nieznośnie. Są one zarazem udręką i błogosławieństwem: gdybyś bowiem nie zostawił nam światła sumienia, nie musielibyśmy cierpieć. Naucz nas wytrwałości w bólu, męce i niepewności. Naucz nas jak czekać i jak ufać. Obdarz światłem, obdarz siłą i cierpliwością wszystkich, którzy pracują na rzecz pokoju.

Inne święta w tym miesiącu:

Tags:

About the Author

Comments are closed.

Top