Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

1 stycznia celebrujemy Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to oktawa Bożego Narodzenia, podczas której katolicy dziękują Bogu za to, że zesłał swego syna na Ziemię. Są wdzięczni Maryi, ponieważ tak jak kiedyś opiekowała się Jezusem, tak i teraz sprawuję opiekę nad narodem Bożym.

Uroczystość jest najstarszym świętem maryjnym, które ma na celu zwrócenie uwagi wiernych na to, jak ważną rolę pełniła Maryja w życiu Jezusa. Święto zostało wprowadzone do liturgii Kościoła w 1931 roku przez papieża Piusa XI, z okazji 1500. rocznicy soboru w Efezie. Jako datę obchodów święta wyznaczył 11 października. W kościele zachodnim święto obowiązywało już od VII wieku, a obchodzono je 1 stycznia. W 1969 roku w Kościele katolickim wprowadzono reformę, która święto podniosła do rangi świąt nakazanych, a data obchodów przeniesiona została na 1 stycznia.

Życie Maryi

Święty Joachim i święta Anna byli rodzicami Maryi. Pochodzili z królewskiego rodu Dawida, było to pokolenie Judy. Rodzice zostawili ją w świątyni, kiedy była jeszcze dzieckiem, wierzyli bowiem, że Bóg jej potrzebuje. Nie mylili się, ponieważ to właśnie ją Bóg wybrał na matkę Jezusa Chrystusa. Maryja pojawia się w Nowym Testamencie od chwili, w której objawił się jej Archanioł Gabriel i zapowiedział, że urodzi Syna Bożego. Od tego momentu Maryja całkowicie oddała się Bogu. Wybiera się w odwiedziny do Elżbiety, jak nakazał jej Anioł.

W Betlejem odbywa się spis ludności. Przyszła Matka Syna Bożego udaje się tam wraz ze swym oblubieńcem Józefem. To w Betlejem narodził się Jezus Chrystus, którego później, zgodnie z wolą Boga, Maryja ofiarowuje w świątyni. Niedługo po narodzinach muszą uciekać z Betlejem, albowiem król Herod chce zabić Chrystusa. Po śmierci króla wracają do Nazaretu. Tam, w Kanie Galilejskiej, Jezus dokonuje swojego pierwszego cudu. Razem z Maryją i Józefem przebywają na weselu, a gdy zmartwiony gospodarz oznajmia, że zabrakło wina, Jezus dokonuje cudu i zamienia wodę w wino. Maryja towarzyszyła Jezusowi przez cale jego życie. Była przy nim podczas wędrówek apostolskich, a także przy jego śmierci. Maryja była najważniejszą osobą w życiu Jezusa, była jego matką, a po śmierci Syna Bożego stała się matką całego Kościoła.

Apostołowie i wierni od zawsze wierzyli w to, że Jezus nie pozwoli skalać ciała swej Matki śmiercią. Zabrał jej ciało i duszę do Boga i ustanowił Ją Królową nieba i ziemi. Po śmierci Jezusa żyła jeszcze 12 lat. Według jednych dokumentów mieszkała w Jerozolimie, inne natomiast mówią o tym, że żyła ze świętym Janem w Efezie. Kościół przez cały rok celebruje fakty i wydarzenia związane z Jej życiem.

Boskie Macierzyństwo Maryi jest głównym elementem odróżniającym ją od zwykłych ludzi, jest to również motyw tego święta. Pan Jezus miał zarówno naturę Boską, jak i ludzką, dlatego też Maryja jest Matką Bożą. Może być nazywana Bogurodzicą, albowiem Jezus z chwilą poczęcia miał Boska naturę. Maryja była człowiekiem, wobec tego rodząc Chrystusa obdarowała go również ludzką naturą. Ten przywilej stawia Ją ponad wszystkie żywe stworzenia. Kościół stawia Maryję na piedestale i wysławia Ją. Wierni codziennie wielbią i wychwalają Matkę Bożą, śpiewając pieśni i modląc się m.in. takimi słowami „Witaj korzeniu i bramo święta, z której Światło zeszło na ziemię”.

Dziewictwo Bogurodzicy Maryi jest kolejnym dowodem na jej niezwykłość. Maryja pozostała dziewicą aż do śmierci, była nią przed i po urodzeniu Chrystusa. Nieskalana czystość Maryi jest dogmatem, czyli kwestią nie podlegającą żadnej dyskusji. Ustalono to w 649 roku na Soborze Laterańskim.

Nie podlega dyskusji fakt, że najwyższy kult należy ofiarować Panu Bogu, ponieważ jest ponad wszystkim tym co istnieje. Z racji tego, że Maryja była człowiekiem, czcimy ją jako Tą najwspanialszą wśród wszystkich stworzeń na świecie. Matka Boska jest objęta czcią wyjątkową, swoją chwałę zawdzięcza samemu Bogu.

Początki chrześcijaństwa zajmowały się jedynie życiem Jezusa i celebrowaniem tego. Dopiero z biegiem lat zaczęto zauważać, jak ważną rolę w życiu Syna Bożego pełniła Jego Matka. Wraz z rozpowszechnianiem się nauk Chrystusa wierni zaczęli interesować się również osobami, z którymi przebywał. Kult Maryi zaczął się szerzyć około IV wieku. Po Soborze Efeskim zaczęto celebrować Maryję, tworzono obrazy z Jej postacią, rzeźbiono figury oraz stawiano kościoły ku jej czci. Obecnie kult Maryi w Kościele jest żywy i wszechobecny. Jego najważniejszymi elementami są:

  • Dni i święta Matki Bożej,
  • Świątynie pod wezwaniem Maryi,
  • Rzeźby i obrazy Matki Bożej,
  • Figury Maryi,
  • Dokumenty teologów,
  • Nabożeństwa,
  • Kongresy mariologiczne.

Inne święta w tym miesiącu:

Tags:

About the Author

Comments are closed.

Top