rejestrowanie psa

Światowy Dzień Ochrony Zwierząt

Światowy Dzień Ochrony Zwierząt

4 października obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Zwierząt. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Organy administracji publicznej podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt, współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. Każde zwierzę […]

Read More →

Read More →

Top